Tin mới nhất

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử
Ngày đăng 26/04/2021 | 11:41  | Lượt xem: 50

Ngày 22/4/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử phường và 12 điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban bầu cử phường và các tổ bầu cử đã nghiêm túc thực hiện công tác tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai về công tác bầu cử qua các Hội nghị Ban công tác Mặt trận mở rộng, qua hệ thống loa truyền thanh và qua mạng xã hội zalo, facebook, tham gia rà soát danh sách cử tri, nắm chắc tình hình tại khu dân cư.

Ủy ban bầu cử phường đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND phường đã ban hành 12 Quyết định về việc thành lập 12 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mỗi tổ bầu cử có từ 19 đến 21 thành viên tham gia.

Từ ngày 02/4 đến ngày 08/4/2021, UBND đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 07 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó 04 người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quận Long Biên đều được cử tri biểu quyết tín nhiệm cao, có hồ sơ ứng cử đầy đủ, chuẩn bị cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến 16h ngày 12/4/2021, UBND phường đã hoàn thành việc trang trí và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường với tổng số 18.760 cử tri.

Kết luận buổi giám sát, đoàn kiểm tra đã ghi nhận tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-  2026 của Ủy ban bầu cử phường và 12 tổ bầu cử. Đề nghị thời gian tới thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian bầu cử; vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường giám sát việc niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử số 6