lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 25 UBP Lịch tuần 25 UBND phường Thượng Thanh 21/06/2021
LT 24 UBP Lịch tuần 24-UBND phường Thượng Thanh 14/06/2021
LT 23-UBP Lịch tuần 23-UBND phường Thượng Thanh 07/06/2021
LT 22 UBP Lịch tuần 22 UBND phường Thượng Thanh 31/05/2021
LT 21-UBP Lịch tuần 21 UBND phường Thượng Thanh 24/05/2021
LT 20 -UBP Lịch tuần 20-UBND phường Thượng Thanh 17/05/2021
LT 19 -UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 10/05/2021
LT 18-UBP Lịch tuần 18-UBND phường Thượng Thanh 04/05/2021
LT 17-UBP Lịch tuần 17-UBND phường Thượng Thanh 26/04/2021
LT 16-UBP Lịch tuàn 16 UBND phường Thượng Thanh 19/04/2021
LT 15-UBP Lịch tuần 15-UBND phường Thượng Thanh 12/04/2021
LT 14-UBP Lịch tuần 14-UBND phường Thượng Thanh 05/04/2021
LT 13-UBP Lịch tuần 13-UBND phường Thượng Thanh 29/03/2021
LT 12-UBP Lịch tuần 12-UBND phường Thượng Thanh 22/03/2021
LT 11-UBP Lịch tuần 11-UBND phường Thượng Thanh 15/03/2021
LT 10-UBP Lịch tuần 10-UBND phường Thượng Thanh 08/03/2021
LT 09-UBP Lịch tuần 09-UBND phường Thượng Thanh 01/03/2021
LT 08-UBP Lịch tuần 08-UBND phường Thượng Thanh 22/02/2021
LT 07-UBP Lịch tuần 07-UBND phường Thượng Thanh 08/02/2021
LT 06-UBP Lịch tuần 06-UBND phường Thượng Thanh 08/02/2021