Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 31/05/2021 | 15:38  | Lượt xem: 12

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 22

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

04/6/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 22

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

31/5/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường