Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 07/12/2020 | 14:53  | Lượt xem: 125

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 50

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

11/12/2020

 

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 50

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

07/12/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường