Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 16/11/2020 | 14:35  | Lượt xem: 24

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 47

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

20/11/2020

 

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 47

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

16/11/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường