Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 26/05/2021 | 14:46  | Lượt xem: 16

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 21

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

28/5/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 21

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

24/4/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường