Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 03/05/2021 | 08:48  | Lượt xem: 9

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 18

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 18

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

7/5/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường