Lịch tiếp công dân

lịch tiếp công dân
Ngày đăng 17/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 27

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 11

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

17/3/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 11

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

15/3/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường