Lịch tiếp công dân

lịch tiếp dân
Ngày đăng 01/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 36

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBNDTuần 9

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 9

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

05/3/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 9

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

01/3/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường