Lịch tiếp công dân

lịch tiếp dân
Ngày đăng 20/02/2021 | 10:11  | Lượt xem: 25

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 8

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 8

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

26/02/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 8

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

22/02/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường