Lịch tiếp công dân

lịch tiếp dân
Ngày đăng 18/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 27

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6-7

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 7

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

19/02/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 6

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

08/02/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường