Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 01/02/2021 | 10:56  | Lượt xem: 34

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 5

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 5

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

05/02/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 5

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

01/02/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường