Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 11/01/2021 | 10:02  | Lượt xem: 66

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 2

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 2

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

15/01/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 2

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

11/01/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường