Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 04/01/2021 | 13:55  | Lượt xem: 81

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 1

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 1

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

08/01/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 1

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

04/01/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường