Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 22/12/2020 | 11:15  | Lượt xem: 68

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 52

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

25/12/2020

 

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 52

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

21/12/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường