Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân tuần 10

Ngày đăng 05/03/2018 | 08:59  | Lượt xem: 162
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBGND Tuần 10

Lịch tiếp công dân tuần 9

Ngày đăng 26/02/2018 | 01:49  | Lượt xem: 145
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 9

Lịch tiếp công dân tuần 7-8

Ngày đăng 12/02/2018 | 05:42  | Lượt xem: 147
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND Tuần 7-8

Lịch tiếp công dân tuần 6

Ngày đăng 05/02/2018 | 04:30  | Lượt xem: 132
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6

Lịch tiếp công dân -Tuần 5

Ngày đăng 29/01/2018 | 05:04  | Lượt xem: 122
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND -Tuần 5

Lịch tiếp công dân tuần 4

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:53  | Lượt xem: 134
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 4

lịch tiếp dân tuần 2

Ngày đăng 16/01/2018 | 02:13  | Lượt xem: 147
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường

lịch trực tiếp dân tuần 3

Ngày đăng 16/01/2018 | 02:10  | Lượt xem: 143
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 01 (từ 01/01-07/01/2018)

Ngày đăng 02/01/2018 | 02:39  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  01 (từ 01/01-07/01/2018)   Ngày Thời gian Chủ trì Địa...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52 (từ 25-31/12/2017)

Ngày đăng 28/12/2017 | 09:49  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  52 (từ 25-31/12/2017)   Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 51 (từ 18-24/12/2017)

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:43  | Lượt xem: 109
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  51 (từ 18-24/12/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Ngày đăng 11/12/2017 | 01:49  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  50 (từ 11-17/12/2017)   Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 49 (từ 04-10/12/2017)

Ngày đăng 04/12/2017 | 03:27  | Lượt xem: 123
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  49 (từ 04-10/12/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 48

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:55  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  48 (từ 27/11-03/12/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 47

Ngày đăng 20/11/2017 | 04:01  | Lượt xem: 154
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  47 (từ 20-26/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 46

Ngày đăng 13/11/2017 | 11:06  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  46 (từ 13-19/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 45

Ngày đăng 06/11/2017 | 05:00  | Lượt xem: 131
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  45 (từ 06-12/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 44

Ngày đăng 30/10/2017 | 01:57  | Lượt xem: 119
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  44 (từ 30/10-05/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 43

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:57  | Lượt xem: 108
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  43 (từ 23-29/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 42 (từ 16-21/10/2017)

Ngày đăng 16/10/2017 | 10:26  | Lượt xem: 115
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 42 (từ 16-21/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...