Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Ngày đăng 16/07/2018 | 11:08  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:22  | Lượt xem: 113
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Ngày đăng 02/07/2018 | 09:58  | Lượt xem: 124
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Lịch tiếp dân HĐND quý II

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:47  | Lượt xem: 94
Lịch tiếp dân HĐND quý II

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:10  | Lượt xem: 111
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:21  | Lượt xem: 115
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 24

Ngày đăng 13/06/2018 | 01:36  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 23

Ngày đăng 04/06/2018 | 02:15  | Lượt xem: 109
lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 22

Ngày đăng 28/05/2018 | 11:11  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND tuần 22

Lịch tiếp công dân tuần 21

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:56  | Lượt xem: 121
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 21

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/05/2018 | 06:07  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 20

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 19

Ngày đăng 07/05/2018 | 02:20  | Lượt xem: 111
lịch tiếp công dân

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:45  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 19

Lịch tiếp công dân tuần 18

Ngày đăng 02/05/2018 | 01:44  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 18

Lịch tiếp công dân tuần 17

Ngày đăng 23/04/2018 | 11:21  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17

Lịch tiếp công dân tuần 15

Ngày đăng 09/04/2018 | 01:48  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:33  | Lượt xem: 119
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU - UBND Tuần 14

Lịch tiếp công dân tuần 13

Ngày đăng 26/03/2018 | 06:35  | Lượt xem: 137
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 13

Lịch tiếp công dân tuần 12

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:22  | Lượt xem: 134
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 12

Lịch tiếp công dân tuần 11

Ngày đăng 12/03/2018 | 03:39  | Lượt xem: 138
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 11