Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân tuần 49

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:52  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 49

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 26/11/2018 | 09:44  | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 48

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo

Ngày đăng 19/11/2018 | 10:45  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 47

Lịch tiếp dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 01:47  | Lượt xem: 85
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/11/2018 | 01:52  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường -Tuần 45

lịch tiếp dân

Ngày đăng 29/10/2018 | 05:44  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 44

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/10/2018 | 11:14  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 43

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 15/10/2018 | 10:16  | Lượt xem: 102
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND-Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 03:23  | Lượt xem: 111
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 01/10/2018 | 02:04  | Lượt xem: 105
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 40

Lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 24/09/2018 | 04:56  | Lượt xem: 106
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 39

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 11:17  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 10/09/2018 | 03:36  | Lượt xem: 105
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:36  | Lượt xem: 105
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 02:07  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường -Tuần 35

Lịch tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 02:20  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 34

Lịch tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:04  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường

Lịch tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 06/08/2018 | 04:03  | Lượt xem: 100
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:41  | Lượt xem: 127
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:08  | Lượt xem: 118
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30