Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 12/11/2019 | 09:28  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:47  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 45

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 28/10/2019 | 04:52  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 44

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:24  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 42

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 08/10/2019 | 05:22  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 41

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 03/10/2019 | 01:59  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 40

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/09/2019 | 01:50  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/09/2019 | 03:10  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND- Tuần 37

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/09/2019 | 05:09  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 36

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:56  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 35

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 19/08/2019 | 01:35  | Lượt xem: 83
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 13/08/2019 | 03:59  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/08/2019 | 10:13  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 23/07/2019 | 11:05  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND Tuần 30

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/07/2019 | 10:02  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 29

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/07/2019 | 08:07  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 28

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 24/06/2019 | 04:09  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:09  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 10/06/2019 | 05:11  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/06/2019 | 11:27  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 23