Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 18/01/2021 | 02:03  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 3

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 11/01/2021 | 10:02  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 2

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/01/2021 | 01:55  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 1

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/12/2020 | 11:15  | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 14/12/2020 | 02:43  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 51

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/12/2020 | 02:53  | Lượt xem: 126
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 30/11/2020 | 04:33  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 49

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 23/11/2020 | 10:14  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 48

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 16/11/2020 | 02:35  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/11/2020 | 01:43  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 46

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:00  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 45

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 23/10/2020 | 04:36  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 44

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/10/2020 | 08:39  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 43

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:11  | Lượt xem: 562
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 42

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:36  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 41

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 29/09/2020 | 06:00  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 40

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 21/09/2020 | 05:32  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 39

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:03  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 38

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:41  | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 37

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:54  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 36