Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 21

Ngày đăng 22/05/2017 | 10:25  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 21 (từ 22/5/2017-28/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 20

Ngày đăng 15/05/2017 | 11:39  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 20 (từ 15/5/2017-21/5/2017)     Ngày Thời gian Chủ trì ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Ngày đăng 08/05/2017 | 11:32  | Lượt xem: 149
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 19 (từ 08/5/2017-14/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 18

Ngày đăng 03/05/2017 | 04:26  | Lượt xem: 128
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 18 (từ 01/5/2017-07/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 17

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:22  | Lượt xem: 117
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 17 (từ 24/4/2017-30/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 16

Ngày đăng 17/04/2017 | 04:04  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 16 (từ 17/4/2017-23/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 15

Ngày đăng 10/04/2017 | 03:58  | Lượt xem: 136
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 15 (từ 10/4/2017-16/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 14

Ngày đăng 03/04/2017 | 03:56  | Lượt xem: 151
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 14 (từ 03/4/2017-09/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 13

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:17  | Lượt xem: 123
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 13 (từ 27/3/2017-02/4/2017)             Ngày Thời...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 13/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 03:53  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 13 (từ 27/3/2017-02/4/2017)             Ngày Thời...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 12

Ngày đăng 20/03/2017 | 05:15  | Lượt xem: 112
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 12 (từ 20/3/2017-26/3/2017)             Ngày Thời...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND phường Tuần 11

Ngày đăng 13/03/2017 | 05:14  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 11 (từ 13/3/2017-19/3/2017)             Ngày Thời...

ịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 10

Ngày đăng 06/03/2017 | 05:12  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 10 (từ 06/3/2017-12/3/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 9

Ngày đăng 27/02/2017 | 05:10  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 09 (từ 27/02/2017-05/3/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 8

Ngày đăng 20/02/2017 | 05:07  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 08 (từ 20/02/2017-26/02/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 04

Ngày đăng 23/01/2017 | 06:33  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 04 (từ 23/01/2017-28/01/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 03

Ngày đăng 16/01/2017 | 06:31  | Lượt xem: 109
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 03 (từ 16/01/2017-22/01/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch trực tiếp dân của Đảng ủy - UBND phường tuần 2/2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 06:27  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 02 (từ 09/01/2017-15/01/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch trực tiếp dân của Đảng ủy - UBND phường tuần 1/2017

Ngày đăng 03/01/2017 | 06:24  | Lượt xem: 161
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 01 (từ 03/01/2017-08/01/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00  | Lượt xem: 158