Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 41

Ngày đăng 09/10/2017 | 11:06  | Lượt xem: 115
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 41 (từ 9-15/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 40 (từ 02-07/10/2017)

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:27  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 40 (từ 02-07/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 39

Ngày đăng 25/09/2017 | 03:01  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 39 (từ 25/9-01/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 38

Ngày đăng 18/09/2017 | 02:07  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 38 (từ 18-24/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 37

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:04  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 37 (từ 11-17/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 36

Ngày đăng 05/09/2017 | 02:30  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 36 (từ 05-10/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 35

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:23  | Lượt xem: 100
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 35 (từ 28/8-03/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 34

Ngày đăng 21/08/2017 | 11:31  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 34 (từ 21-26/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:41  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 33 (từ 14/8-20/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 32

Ngày đăng 07/08/2017 | 04:51  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 32 (từ 07/8-13/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 31

Ngày đăng 31/07/2017 | 11:18  | Lượt xem: 108
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 31 (từ 31/7/2017-06/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 30

Ngày đăng 24/07/2017 | 11:42  | Lượt xem: 137
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 30 (từ 24/7/2017-30/7/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Ngày đăng 17/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 106
Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28

Ngày đăng 10/07/2017 | 08:30  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 27

Ngày đăng 03/07/2017 | 02:41  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 27

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND- Tuần 26

Ngày đăng 26/06/2017 | 10:56  | Lượt xem: 102
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 26 (từ 26/6-01/7/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND phường Tuần 25.

Ngày đăng 19/06/2017 | 10:38  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 25 (từ 19/6/2017-24/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Ngày đăng 12/06/2017 | 02:52  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 24 (từ 12/6/2017-17/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 23

Ngày đăng 05/06/2017 | 10:48  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 23 (từ 05/6/2017-10/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 22

Ngày đăng 05/06/2017 | 10:43  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 22 (từ 29/5/2017-03/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...