Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:41  | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:39  | Lượt xem: 3
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND Tuần 23

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 31/05/2021 | 03:38  | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/05/2021 | 02:46  | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/05/2021 | 04:40  | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:36  | Lượt xem: 11
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 03/05/2021 | 08:48  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 18

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/04/2021 | 06:07  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 17

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 19/04/2021 | 11:16  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 16

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:15  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 15

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/04/2021 | 10:58  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 14

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/03/2021 | 10:45  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/03/2021 | 03:13  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 12

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

lịch tiếp dân

Ngày đăng 08/03/2021 | 02:07  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 10

lịch tiếp dân

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBNDTuần 9

lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:11  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 8

lịch tiếp dân

Ngày đăng 18/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6-7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:56  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 5

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:10  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 4