Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 03/05/2021 | 08:48  | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 18

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/04/2021 | 06:07  | Lượt xem: 3
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 17

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 19/04/2021 | 11:16  | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 16

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:15  | Lượt xem: 3
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 15

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/04/2021 | 10:58  | Lượt xem: 12
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 14

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/03/2021 | 10:45  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/03/2021 | 03:13  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 12

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

lịch tiếp dân

Ngày đăng 08/03/2021 | 02:07  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 10

lịch tiếp dân

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBNDTuần 9

lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:11  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 8

lịch tiếp dân

Ngày đăng 18/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6-7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:56  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 5

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:10  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 4

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 18/01/2021 | 02:03  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 3

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 11/01/2021 | 10:02  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 2

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/01/2021 | 01:55  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 1

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/12/2020 | 11:15  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 14/12/2020 | 02:43  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 51

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/12/2020 | 02:53  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50