học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kết quả làm điểm việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Thượng Thanh.
Ngày đăng 16/10/2017 | 17:03  | Lượt xem: 313

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đối với người đứng đầu và đảng viên chi bộ cơ quan, chi bộ tổ dân phố 5, chi bộ trường THCS phường Thượng Thanh

Đối với người đứng đầu địa phương, đối tượng được cho ý kiến là đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Thanh và đồng chí  Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, đối tượng lấy ý kiến là 121 người (gồm  56 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường và 65 đồng chí là bí thư các chi bộ cơ sở, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận). Kết quả cho 02 đồng chí như sau : Đa số các ý kiến góp ý cho rằng 02 đồng chí là người đứng đầu địa phương đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch tu dưỡng cá nhân của mình. Không có ý kiến nào cho rằng 02 đồng chí không thực hiện các nội dung tu dưỡng đã đề ra. 

Đối với chi bộ tổ dân phố số 5, đối tượng được cho ý kiến là 19 đảng viên chi bộ, đối tượng lấy ý kiến là 28 người gồm đảng viên chi bộ tổ 5, các ông bà tổ trưởng, tổ phó dân phố, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, tổ trưởng liên gia. Đa số các ý kiến đánh giá các đồng chí đảng viên chi bộ tổ 5 đã thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch tu dưỡng cá nhân của mình. Không có ý kiến nào đánh giá các đồng chí đảng viên không thực hiện các nội dung tu dưỡng đã đề ra. Về góp ý có  07 phiếu có ý kiến góp ý cho các đồng chí đảng viên, tập trung vào việc cụ thể : Có đồng chí còn né tránh khi được giao nhiệm vụ. (1/28 phiếu); Có đảng viên chưa vận động được nhân dân thực hiện quy định của tổ dân phố (1/28 phiếu); Có đồng chí cần nhẹ nhàng hơn khi đóng góp ý kiến phê bình trong các cuộc họp cộng đồng; Có đồng chí cần tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân (1/28 phiếu); Có đồng chí cần rút kinh nghiệm không lãnh đạo theo kiểu ba phải (1/28 phiếu); Có đồng chí cần rút kinh nghiệm cẩn trọng trong khi phát ngôn (1/28 phiếu); Có đồng chí cần rút kinh nghiệm khách quan, công tâm trong công việc (1/28 phiếu)

Đối với chi bộ trường THCS Thượng Thanh đối tượng được cho ý kiến là 17 đảng viên chi bộ, đối tượng lấy ý kiến là 48 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường. Kết quả, 100% ý kiến đánh giá các đồng chí đảng viên chi bộ Trường THCS Thượng Thanh đã thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch tu dưỡng cá nhân của mình. Không có ý kiến nào đánh giá các đồng chí đảng viên không thực hiện các nội dung tu dưỡng đã đề ra. 

Kết quả lấy phiếu xin ý kiến cho thấy các ý kiến mang tính chất tập trung, dân chủ, phát huy cao tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chân thành góp ý đối với các đồng chí mình. Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của người đứng đầu và đảng viên chi bộ cơ quan, chi bộ tổ dân phố 5, chi bộ trường THCS phường Thượng Thanh được thực hiện nghiêm túc. Đối với hai đồng chí đứng đầu địa phương, các ý kiến đánh giá và góp ý chủ yếu tập trung vào nội dung sâu sát cơ sở, quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời đối với những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, CT HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chi bộ tổ 5