hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường ra mắt mô hình’ “Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP”
Ngày đăng 01/06/2020 | 15:56  | Lượt xem: 192

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 17/4/2020 của Hội LHPN phường Thượng thanh về xây dựng mô hình "Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP” năm 2020 ,ngày 28/5/2020, Hội LHPN phường Thượng Thanh tổ chức ra mắt “Mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP” tại chợ Thượng Thanh.

       Tới dự và chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Viết Thắng -  Ủy viên thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ phường; đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí trong ban thường vụ Hội LHPN phường Thượng Thanh, các đồng chí chi hội trưởng và đông đảo hội viên chi hội phụ nữ chợ Thượng Thanh.

       Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác quản lý của các nghành các cấp về vệ sinh ATTP, đặc biệt là cung cấp thông tin các địa chỉ kinh doanh thực phẩm an toàn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ. Ban thường vụ Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình “Quầy thức ăn chín đảm bảo an toàn thực phẩm” tại chợ Thượng Thanh, với hệ thống tiêu chí, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các Quy định hiện hành của nhà nước, đáp ứng yêu cầu chợ văn minh thương mại. Thông qua mô hình này nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung, vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng của các hộ kinh doanh thức ăn chín tại chợ, góp phần chuyển đổi hành vi vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, chăm lo sức khỏe, cuộc sống gia đình của mỗi cán bộ, hội viên đồng thời xây dựng địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ khi có nhu cầu về thực phẩm chín, đây cũng là mô hình “Quầy thức ăn chín đảm bảo an toàn thực phẩm” lần thứ 4 mà Hội LHPN phường xây dựng.

        Tại Hội nghị đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN phường đã thông qua quy chế hoạt động mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP, công bố và trao quyết định “Thành lập mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP” cho 05 quầy hàng. Ngay sau khi thành lập Hội LHPN phường sẽ phối hợp với Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra chất lượng hiệu quả của việc thực hiện mô hình, kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận, giao dịch với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các hộ kinh doanh thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình "Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP năm 2020”.

       Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Nguyễn Viết Thắng  – ủy viên ban thường vụ - Chủ Tịch UBMTTQ phường đã khẳng định tầm quan trọng của thực phẩm chín an toàn trong điều kiện hiện nay và chỉ đạo các nhiệm vụ chính như sau:

         1. Chỉ đạo về công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử quận, trên đài truyền thanh và thong qua hội nghị.

        2. Thường  xuyên kiểm tra giám sát các quầy thức ăn chin thực hiện mô hình, chất lượng, hiệu quả.

         3. Tiếp tục nhân rộng mô hình ra các chợ khác đáp ứng nhu cầu địa chỉ thực phẩm an toàn trên địa bàn phường.

        Nhận thức rõ vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, vì vậy Hội LHPN phường phaỉ xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các hộ kinh doanh thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong thực hiện các tiêu chí của mô hình, bên cạnh đó các chủ quầy hàng thức ăn chín cần xác định được tầm quan trọng của mình trong việc đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về vệ sinh an toàn thực phẩm của hội viên hội phụ nữ nói riêng và người dân trên địa bàn phường nói chung, kết thúc hội nghị các đại biểu dự đã tham quan mô hình các quầy hàng tại chợ Thượng Thanh.

Hình ảnh buổi gia mắt mô hình:

Các đồng chí đại biểu và hội viên chợ Thượng Thanh tham dự hội nghị

Trạm y tế đến dự và thử sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm