hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Thanh năm 2019
Ngày đăng 19/11/2019 | 15:48  | Lượt xem: 383

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thượng Thanh phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát đông; cùng chính quyền địa phương chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết Nhân dân; động viên, hỗ trợ Nhân dân thực hiện dân chủ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngay sau Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng và triên khai Quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng vị trí công tác, thường xuyên phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức các hoạt động và đạt được một số thành tích nổi bật sau:

Về Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc ở địa phương. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ quận, cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác năm triển khai đến các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại như: vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán, 30/4; 1/5..., tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; ngày giải phóng Thủ Đô 10/10 các cụm dân cư; tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật hoà giải, Luật khiếu nại tố cáo; triển khai nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh sốt suất huyết, dịch tả lợn châu phi; thực hiện tốt chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tới toàn thể nhân dân trong phường; tiếp tục vận động nhân dân “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận triển khai đến các ban công tác Mặt trận tổ dân phố, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  và Bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

Cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minhđã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, tại các hội nghị đại biểu nhân dân đã có 3.613/ 5.924 = 71,53% tham dự với 124 ý kiến phát biểu; 5.772/6.044 hộ đăng ký gia đình văn hóa và có 5.440/5.772 =90% gia đình văn hóa, Gia đình văn hóa 3 năm liên tục có 1.057 hộ. UBND phường đã khen thưởng 57 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục; tang văn minh có 74/86 = 86,04% số người thực hiện hỏa táng; Tuyên truyên vận động thực hiện tốt việc cưới văn minh, năm 2019 có 135 đôi kết hôn, không có tảo hôn, đám cưới được tổ chức Trang trọng -Vui tươi - Lành mạnh - Tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục, điều kiện kinh tế của gia đình; công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, MTTQ cùng các ngành, đoàn thể đã thăm hỏi tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó 135 lượt người với số tiền: 39.500.000đ; tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 131.280.000 (đạt 103%); Quỹ “Vì người nghèo” được 163,585,000 đạt 109,34%; xây mới 02 nhà, sửa 01 nhà Đại đoàn kết với tổng số 175 triệu. Vận động hỗ trợ thoát nghèo cho 10 hộ với số tiền 9.300.000/tháng (cả năm 111.600 triệu); quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 154.745.000đ. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” MTTQ phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia công tác nhân đạo từ thiện 06 đợt tặng quà các hộ nghèo và hộ gia đình khó khăn tại Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, Hòa Bình; xã Tà Xi Láng, huyện Trạm tấu, Yên Bái; xã Sin Suối Hà, Phong Thổ, lai Châu; trại phong Chí Linh, Hải Dương... tiền và hiện vật tổng giá trị trên 380 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc phường triển khai và chỉ đạo tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 15 cụm dân cư trên địa bàn phường, với phóng sự 16 năm ngày thành lập quận Long Biên gắn với chủ đề “Hành độngvì một Long biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” năm 2019; khen thưởng 279 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu với số tiền 50.000.000đ tại các tổ dân phố; tổ chức tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có trên 500 lượt người tham dự; MTTQ phường phối hợp cùng Công an phường, tổ chức ký cam kết và triển khai đến 277/277 tổ liên gia về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm.

Tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được MTTQ phường thường xuyên chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. MTTQ chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thể hiện qua việc:  Giám sát Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT cụ thể tổ chức giám sát TTĐT 42 buổi; TTXD 28 buổi; VSMT 25 buổi. Ban GSĐTCCĐ giám sát 08 công trình xây dựng trên địa bàn phường. Tổ chức 01 hội nghị phản biện vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP của UBND phường đã có 7 ý kiến tham gia; 01 buổi đối thoại trực tiếp với người đứng đầu với tổ chức chính trị  - xã hội và nhân dân tại hội nghị đã có 14 ý kiến; tổ chức giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban CTMT tổng số 113 người về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch tự tu dưỡng đối với cán bộ đảng viên và Bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố ban hành; đánh giá, nhận xét cho 1.127 đảng viên nơi cư trú theo hướng dẫn 60 của MTTQ thành phố; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND phường.

Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của UBND phường, sự phối hợp của các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân; MTTQ phường luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch, tiêu chí thi đua, triển khai và hướng dẫn đến các Ban công tác mặt trận và các thành viên để phối hợp, thống nhất thực hiện; chủ động nâng cao chất lượng cuộc họp từ các Ban CTMT tới các hội nghị do MTTQ phường tổ chức. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận. Nắm bắt dư luận nhân dân phản ảnh với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời. Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng nhằm đánh giá đúng những kết quả hoạt động và những hạn chế trong hoạt động của các Ban công tác mặt trận Tổ dân phố để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cũng như hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, năm 2020 MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung một số nhiệm vụ sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, ANQP năm 2020, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ phát động.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với củ đề hành động “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, tang văn minh tiến bộ phấn đấu đạt từ 85% trở lên người qua đời được thực hiện hỏa táng.

3. Phối hợp với UBND phường tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân từ các TDP tới phường, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo và vượt chỉ tiêu giao. Tổ chức các hoạt động chăm sóc thường xuyên đến các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

4. Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị năm 2017. Tiếp tục tổ chức thực hiện giám sát các chuyên đề  các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm.

5. Phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, các kỳ họp của HĐND phường.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hội nghị sơ kết công tác MTTQ phường quý III

Hội nghị phản biện biện vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của UBND phường

Hội nghị phản biện vào báo cáo kinh tế - xã hội của UBND phường

Mô hình tổ dân phố 17 tự quản về VSMT

Ngày hội đoại đoàn kết toàn dân tổ 3