hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Khuyến học phường Thượng Thanh họp phiên thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết công tác khuyến học.
Ngày đăng 05/09/2019 | 15:41  | Lượt xem: 78

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, chiều ngày 04/9/2019, BCH Hội Khuyến học phường Thượng Thanh đã họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội và triển khai kế hoạch tổng kết công tác khuyến học năm 2019.

Dự và chủ trì phiên họp thứ nhất có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND, UV BCH Hội khóa IV được đại hội cử làm triệu tập viên, cùng các đồng chí trong BCH Hội Khóa IV. Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên BCH khóa IV đã thống nhất bầu đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND, Chủ tịch Hội Khóa III tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Khóa IV, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Nhân viên VP-TK (CNTT), PCT Hội Khóa III tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội khóa IV.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND, Chủ tịch Hội KH phường chủ trì phiên họp thứ nhất

Sau phiên họp thứ nhất, Hội Khuyến học phường đã triển khai kế hoạch tổng kết công tác khuyến học năm 2019 đến 28 chi hội tổ dân phố và 8 chi hội nhà trường trên địa bàn phường. Với mục đích thông qua ngày Hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong năm 2019; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân đã có những hoạt động tích cực trong phong trào thi đua Vì sự nghiệp khuyến học, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ dân phố học tập; Biểu dương, khen thưởng các em học sinh đạt nhiều thành tích  cao trong học tập, vượt khó học giỏi. Tiếp tục huy động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp  xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ  cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương. Quan tâm, động viên  các hoạt động khuyến học từ phường đến tổ dân phố. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường.

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - PCT Hội KH phường triển khai kế hoạch tổng kết năm 2019

Theo kế hoạch, từ ngày 05/09/2019 đến ngày 10/09/2019, các chi hội tổng hợp báo cáo và các hồ sơ đủ điều kiện xét khen thưởng để gửi về Thường trực Hội Khuyến học phường. Trên cơ sở hồ sơ của các chi hội, BCH Hội sẽ tổng hợp, thống nhất các đối tượng khen thưởng. Dự kiến ngày hội khuyến học phường Thượng Thanh sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 28/9/2019.