hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Thượng Thanh tổng kết công tác Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2017- 2019
Ngày đăng 04/07/2019 | 15:22  | Lượt xem: 311

Ngày 03/7/2019, tại phòng họp UBND, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2017 - 2019 và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Dự hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên; ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các ông, bà Ủy viên Thường trực MTTQ phường, các ông, bà thành viên Ban TTND - GSĐTCCĐ phường.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Hường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã báo cáo kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2019 của Ban TTND - GSĐTCCĐ phường : Ngay từ đầu nhiệm kỳ hoạt động của Ban TTND - GSĐTCCĐ phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Quận, Đảng ủy phường tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Quy chế làm việc và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; trong đó, nổi bật như : giám sát 208 buổi về TTĐT trên các tuyến phố có tên; 162 công trình xây dựng tư nhân; 134 buổi về VSMT và việc thu gom rác thải của Công ty Phú Thành và môi trường đô thị Gia Lâm và nhân dân tại các tuyến phố nhằm vừ tuyên truyền vận động vừa tạo ý thức cho nhân dân thực hiện tốt các quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện Hướng dẫn 60/HD-MTTQ của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, TTND đã cùng Ban CTMT đánh giá nhận xét 1067 đảng viên nơi cư trú theo Quyết định 76 ( Tốt: 1036 đ/c; Trung bình 39 đ/c và chưa tốt là 01đ/c); Giám sát hoạt động của HĐND và UBND trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản do quận và phường làm chủ đầu tư. Giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII), thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Tham luận tại hội nghị, đã có 04 ý kiến tham gia phát biểu bổ sung những kết quả đạt được của Ban TTND - Ban GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề xuất, kiến nghị một số biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2021 đối với hoạt động của Ban TTND - Ban GSĐTCCĐ phường.

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch MTTQ quận Long Biên ghi nhận,biểu dương những thành tích mà Ban TTND - GSĐTCCĐ phường Thượng Thanh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2019; chúc mừng 11 ông, bà thành viên đã được tín nhiệm bầu vào Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, yêu cầu Ban TTND cần tập trung xây dựng ngay Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tập trung khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ 2017 - 2019; Xây dựng chương trình, kế hoạch xác định rõ nội dung, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo chức năng quy định tại Luật Thanh tra; quan tâm tổ chức các hoạt động giám sát các dự án trên địa bàn phường, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết,…

Ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch MTTQ quạn Long Biên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh trưởng, phó Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 – 2021. Các thành viên tín nhiệm, tiếp tục bầu bà Phạm Thị Hường – PCT UBMTTQ phường làm Trưởng ban, bà Ngô Thị Yến Dung (Trưởng Ban CTMT tổ 25) làm phó Ban TTND nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, ông Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021 tập trung xây dựng Quy chế để tổ chức hoạt động; phân công các thành viên giám sát theo từng cụm dân cư; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, MTTQ phường cũng tặng quà chia tay 08 ông, bà không tham gia công tác TTND nhiệm kỳ 2017-2019.

Ông Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường giao nhiệm vụ cho Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021