hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường tổ chức giao ban tháng 1 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác Hội năm 2018.
Ngày đăng 19/01/2018 | 19:53  | Lượt xem: 425

Thực hiện chỉ đạo của BTV hội LHPN Quận Long Biên, Nghị quyết công tác lãnh đạo của Đảng ủy phường Thượng và Chương trình công tác năm của Hội LHPN phường, ngày 18/1/2018, Hội LHPN phường tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào phụ nữ triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Dương Thị Hồng – ĐUV , Chủ tịch Hội LHPN phường, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành cùng các đồng chí chi hội trưởng các chi hội trực thuộc.

Đ/c Dương Thị Hồng - ĐUV - Chủ tịch Hội LHPN phường triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị đồng chí Dương Thị Hồng– ĐUV , Chủ tịch Hội đã đánh giá kết quả công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ , chương trình công tác năm 2018. Trong tháng 1 Hội LHPN phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng chỉ đạo của quận Hội, chủ động triển khai hoạt động, duy trì các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018,  tăng cường phối hợp với UBND về công tác vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

 Trong năm 2018, Hội  LHPN phường tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội; Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tới các cấp Hội và hội viên phụ nữ; Triển khai có hiệu quả phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, chú trọng hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí. Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội phụ nữ …đặc biệt chú trọng công tác phát triển hội viên nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Kết luận tại hội nghị đồng chí: Dương Thị Hồng – ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1.Hội LHPN phường cần thành lập chi hội phụ nữ trẻ vì đây là nguồn lực góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 2. Hội phụ nữ các chi hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ đăng ký các lớp học nghề ngắn hạn do Hội LHPN phường tổ chức dự kiến sẽ khai giảng cuối tháng 2/2018 nhằm tạo thêm cơ hội việc làm nhằm thực hiện tốt phong trào “Phụ giúp nhau phát triển kinh tế”,

3.Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Quận Hội tổ chức để chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên

4.Nâng cao hoạt động của một số tổ tự quản ở chi hội, thực hiện tốt công tác “Duy  tu duy trì mô hình Dân quận tình nguyện làm sạch môi trường”, giám sát tốt vấn đề vệ sinh môi trường, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị,

5.Các chi hội chú trọng công tác tuyên truyền điều lệ Hội, triển khai phát động các chương trình nhân đạo từ thiện, rà soát hội viên phụ nữ có HCKK, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có biện pháp giúp đỡ, duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn phường.

Một số hìn ảnh tại hội nghị