hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu Chiến binh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 01/07/2017 | 10:00  | Lượt xem: 7929

Chiều 30/6/2017, tại phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Hội Cựu Chiến binh phường đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường và chi hội trưởng các chi hội Cựu Chiến binh  trong toàn phường. Đồng chí Đặng Hữu Khanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Cựu Chiến binh phường tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Phát động và triển khai các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam, kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh phường nhiệm kỳ 2017-2022. Hội Cựu Chiến binh phường và các chi hội đã chủ động triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trịn đại đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện đề án "Xóa nhà dột nát" giai đoạn 2014-2017 và phong trào "Nghĩa tình đồng đội", ủng hộ quỹ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8.940.000 đồng; Quản lý tốt 02 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với 56 thành viên, dư nợ 1 tỷ 780 triệu đồng, giúp tạo công ăn việc làm cho 360 cán bộ, hội viên và con em hội viên Cựu Chiến binh. Ngoài ra, Hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các hội viên Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 17.820.000 đồng.

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Hội Cựu Chiến binh phường đã phát động phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2017. Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Hội Cựu Chiến binh phường và các chi Hội Cựu Chiến binh sẽ luôn nêu cao ý trí tự lực tự cường, gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào"Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" và tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu trong năm 2017./.

Hình ảnh Hội nghị :

Đồng chí Đặng Hữu Khanh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường chủ trì hội nghị

Báo cáo được làm thành slide trình chiếu tại hội nghị