hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 09/05/2021 | 12:54  | Lượt xem: 76

Sáng ngày 09/5/2021, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 04 (gồm phường Thượng Thanh và Việt Hưng) để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư – chủ tịch UBND quận dự và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 04.

Đơn vị bầu cử số 04 có số đại biểu được bầu là 05 người, số người ứng cử là 08 người, gồm: Ông Bùi Quang Cự - Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh; Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Long Biên; Bà Đào Thu Hải – Chủ tịch Hội LHPN quận; Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Chánh văn phòng HĐND&UBND quận; Ông Đinh Quang Luận – Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng; Bà Nguyễn Như Quỳnh – Chuyên viên phòng TNMT quận; Bà Đào Thu Trang – Công chức văn phòng thống kê UBND phường Việt Hưng; ông Nguyễn Ngọc Vân – Chuyên viên văn phòng HĐND&HĐND quận.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Trình bày cụ thể chương trình hành động của mình ở từng cương vị công tác, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng thời, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền thân thiện, liêm chính, vì nhân dân phục vụ, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; phát huy dân chủ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân; luôn chủ động quan tâm chăm lo, giải quyết kiến nghị của cử tri về các vấn đề an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – PBT, Chủ tịch UBND quận trình bày chương trình hành động

Có 07 ý kiến tại điểm cầu Hội trường Quận ủy; 02 ý kiến từ điểm cầu phường Thượng Thanh và điểm cầu phường Việt Hưng.Các cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương. Các cử tri mong muốn các ứng cử viên cần quan tâm hơn đến vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, nói đi đôi với làm, triển khai chương trình hành động và đánh giá hiệu quả của chương trình trong quá trình thực hiện.

Cử tri Ngô Quang Thanh phát biểu tại điểm cầu Thượng Thanh

Đại diện các ứng cử viên HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nêu một số giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề được nêu. Đồng thời khẳng định khi trúng cử sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của quận; luôn giữ vững mối liên hệ với cử tri, sâu sát thực tế để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cử tri, nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Hình ảnh tại điểm cầu phường Thượng Thanh