hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Thanh sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021
Ngày đăng 09/04/2021 | 21:43  | Lượt xem: 46

Ngày 09/4/2021, tại hội trường UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường, các ông bà uỷ viên UBMTTQ phường, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ, trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ quý I/2021 : Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2021; tổ chức họp giao ban Thường trực và Ban công tác mặt trận các TDP để triển khai nội dung chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm được giao. Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp; tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng thực hiện. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền các nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong quý I/2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2021; công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19, công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 được 211.335.000 đồng; Chỉ đạo 16 ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị kiện toàn thành viên ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024. Hội nghị có 04 ý kiến phát biểu đều nhất trí với báo cáo, làm rõ thêm những nguyên nhân hạn chế, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm quý I và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ trong quý II.

Hội nghị sơ kết công tác MTTQ – TTND – GSĐTCCĐ quý I

Thay mặt Ban Thường trực, ông Nguyễn Viết Thắng- UVTV, Chủ tịch MTTQ phường tiếp thu các ý kiến và kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 đó là :

1.Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bầu cử Đại biểu quốc Hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Tham gia hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hội nghị đại biểu nhân dân do MTTQ quận tổ chức;

3. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021.

4. Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ đề “ Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” duy trì  “Năm trật tự văn minh và đô thị” không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, không để mái che, mái vẩy, bục bệ làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Đối với cơ quan đơn vị thực hiện việc tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần. Đối với TDP tham gia công tác VSMT đặc biệt là vận động nhân dân tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần.

5. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành Ủy Hà Nội về việc cưới, việc tang, thực hiện tang văn minh, khuyến khích các gia đình có đám tang tham gia hỏa táng.

6. Tiếp tục vận động tuyên truyền về  công tác DS KHHGĐ, phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên.

7. Phát động ủng hộ thu quỹ “Vì người nghèo” Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện năm 2021.