hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ triển khai hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND
Ngày đăng 02/04/2021 | 07:41  | Lượt xem: 14

Ngày 29/3, tại phòng họp 1 UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường chủ trì hội nghị. Tham dự có các ông, bà trong Thường trực MTTQ phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận của 07 tổ dân phố có người ứng cử cư trú.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND,nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Thượng Thanh được thực hiện từ ngày 02/4/2021 đến hết ngày 08/4/2021. Mọi thắc mắc của các đại biểu xung quanh việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của đều được đáp thấu đáo tại hội nghị.

Phát biểu tại kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường nhấn mạnh: việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Yêu cầu các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia để việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.

 

: