hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ban Thường trực MTTQ phường triển khai tổ chức hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban CTMT tổ dân phố
Ngày đăng 11/03/2021 | 09:20  | Lượt xem: 80

Ngày 10/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh đã họp triển khai tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban công tác mặt trận tổ dân phố theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực MTTQ phường và 16 ông bà là trưởng ban CTMT tổ dân phố

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường đã triển khai các văn bản của MTTQ thành phố Hà Nội và MTTQ quận Long Biên về tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Theo đó, Hội nghị Ban công tác mặt trận tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2024 sẽ được tổ chức trước ngày 25/3/2021. Tùy theo điều kiện của mỗi tổ dân phố để bố trí địa điểm thuận lợi, phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng yêu cầu các Ban Công tác mặt trận tăng cường công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến thành viên Ban công tác mặt trận và nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hình ảnh hội nghị :