hoạt động khối chính quyền

12 khu vực bỏ phiếu của phường Thượng Thanh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021
Ngày đăng 21/05/2021 | 22:07  | Lượt xem: 108

Ngày 23/5/2021, tất cả cử tri trên cả nước nói chung, cử tri phường Thượng Thanh nói riêng sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, tất cả 12 khu vực bỏ phiếu của phường Thượng Thanh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Trang trí khu vực bầu cử số 4

Trang trí khu vực bầu cử số 6

Trang trí khu vực bầu cử số 7

Trang trí khu vực bầu cử số 8

Trang trí khu vực bầu cử số 3

 

Trang trí khu vực bầu cử số 9

Khu vực bầu cử số 1

Trang trí khu vực bầu cử số 2

Trang trí khu vực bầu cử số 8

Trang trí khu vực bầu cử số 5

Trang trí khu vực bầu cử số 12

Trang trí khu vực bầu cử số 11

Trang trí khu vực bầu cử số 10

 

 

Nhân dân treo cờ Tổ Quốc chào mừng ngày bầu cử