hoạt động khối chính quyền

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Người Cao tuổi phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 17/03/2021 | 10:47  | Lượt xem: 56

Sáng ngày 17/03/2021, tại phòng họp số 2 UBND, dưới sự chủ trì của ông Đinh Văn Năm, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh khoá VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành phiên họp thứ nhất.

Tham dự phiên họp có 17 ông, bà trong Ban Chấp hành Hội Người Cao Tuổi phường Thượng Thanh khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đúng quy định, Hội nghị đã Hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 ông, bà. Ông Đinh Văn Năm – Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016 – 2019 được hội nghị tiếp tục tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội, ông Đinh Gia Thiều và bà Nguyễn Thị Bích được bầu Phó chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cũng tại Hội nghị đã hiệp thương bầu ông Đinh Gia Thiều, Phó Chủ tịch Hội là Trưởng ban kiểm tra Hội Người Cao tuổi phường khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình ảnh hội nghị :