hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Người Cao tuổi
Ngày đăng 02/03/2021 | 21:23  | Lượt xem: 35

Ngày 02/3/2021, tại phòng họp 2 UBND, Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Người Cao tuổi tới Ban Chấp hành Hội Người Cao tuổi phường và 16 chi hội trưởng Người Cao tuổi tổ dân phố.

Căn cứ Điều lệ Hội Người Cao tuổi Việt Nam Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định 972/QĐ-BNV ngày 24/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ). Thực hiện Hướng dẫn số 72/HD-NCTHN ngày 27/7/2020 của Ban Đại diện Hội NCT thành phố Hà Nội về “Đại hội Hội NCT cơ sở và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ban Đại diện Hội NCT cấp thành phố, quận, huyện, thị xã tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026”; Công văn số 1057-CV/ BDVTU của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội “về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội NCT cơ sở và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội NCT quận, huyện, thị xã”. Tại hội nghị, ông Đinh Văn Năm - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường đã đọc các văn bản của cấp trên về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội và phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số của Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi quận Long Biển về việc tổ chức Đại hội Hội Người Cao tuổi phường và nhấn mạnh những điểm trọng tâm là :

- Về mục đích ý nghĩa: Đại hội Hội Người Cao tuổi là sự kiện quan trọng của Hội, tạo khí thế phấn khởi thi đua trong cac cấp Hội; Phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nêu gương sáng, hiến kế, hiến công góp phần xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Thông qua Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội Người Cao tuổi. Kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu Ban Chấp hành Hội Người Cao tuổi nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để thực hiện tốt những nội dung trên, Hội Người Cao tuổi đã chủ động báo cáo xin ý kiến của Đảng ủy và UBND, lập kế hoạch triển khai từng bước cụ thể. Chuẩn bị báo cáo có chất lượng tốt, nghiên cứu xây dựng kịch bản tiến hành Đại hội quy định, đúng trình tự.

- Về nhân sự bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch và Phó Chủ tich Hội Người Cao tuổi nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện kết luận số 58-KH/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác Hội.

- Về thời gian Đại hội : Đại hội Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 10/3/2021.

Hình ảnh hội nghị :