hoạt động khối chính quyền

Giao ban cộng tác viên Dân số - Y tế tháng 1. Triển khai kế hoạch công tác Dân số phường Thượng Thanh năm 2021.
Ngày đăng 25/01/2021 | 10:25  | Lượt xem: 106

Sáng ngày 21/01/2021, Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và Dân số - kế hoạch hóa gia đình (BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ) phường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ tháng 1, triển khai kế hoạch công tác Dân số năm 2021 trên địa bàn phường . Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường, cán bộ thường trực dân số, nhân viên trạm y tế phường và cộng tác viên dân số trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chinh - Cán bộ thường trực dân số thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong tháng 01/2021, công tác DS-KHHGĐ phường đạt được một số kết quả như sau: Tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 về triển khai thực hiện công tác Dân số phường Thượng Thanh năm 2021. Giao chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ tới từng TDP và ký cam kết với ban, ngành đoàn thể phường về phối hợp tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ phường. Rà soát và ký cam kết thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ đối với cán bộ, LĐHĐ đang làm việc tại phường tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường. Xây dựng số 06/KH-UBND ngày 08/01/2021 về đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số - KHHGĐ năm 2021. Triển khai kế hoạch điều tra đổi số A0  tới CTV trên địa bàn phường. Tham mưu quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên dân số trên địa bàn phường Thượng Thanh. Đồng thời đồng chí chuyên trách Dân số đã triển khai tới hội nghị kế hoạch thực hiện công tác Dân số năm 2021  trên địa bàn phường.

 Hội nghị đã có 6 ý kiến tập trung trao đổi về một số nội dung: Hoạt động  vận động bà mẹ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, vận động bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng tham gia tiêm chủng đầy đủ. Hoạt động thu thập điều tra, rà soát quản lý dân cư đổi sổ A0 năm 2021, công tác vận động người cao tuổi tham gia khám sức khỏe  tại TYT phường và công tác điều tra cơ bản Dân số - KHHGĐ năm 2021. Các ý kiến đã được đồng Phó chủ tịch và  cán bộ chuyên trách dân số giải đáp và đưa ra phương hướng thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường đề nghị đội ngũ cán bộ dân số, y tế thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 - Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông  theo hướng nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, bệnh tan máu bẩm sinh và sàng lọc tim bẩm sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; tuyên truyền cho VTN, TN; tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ; tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi; tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay, ....  tại các cụm dân cư trên địa bàn phường đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.       

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên, các hoạt động truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7, chiến dịch mất cân bằng giới tính khi sinh (tháng 10), tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

- Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân số; thống nhất số liệu liên ngành đảm bảo hàng quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt công tác DS-  KHHGĐ. Đẩy mạnh chương trình tiếp thị xã hội nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong công tác DS-KHHGĐ.