bộ phận địa chính

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Nguyễn T. Thu Hương

Cán Bộ Địa Chính

0904.078.743

nguyenthithuhuong_pbd_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn  Minh Dũng

Cán bộ Địa Chính

0912.530.345

Nguyenminhdung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Hoàng Thùy Dung

HĐLĐ Địa chính

01657.066.692

hoangthuydung_longbien@hanoi.gov.vn

4

Đinh Tiến Dũng

HĐLĐ Địa chính

0987.528.987

dinhtiendung_longbien@hanoi.gov.vn