danh sách khen thưởng

Về việc khen thưởng cá nhân tích cực thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:37  | Lượt xem: 167
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:36  | Lượt xem: 163
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:34  | Lượt xem: 253
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Dân số năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:25  | Lượt xem: 113
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội PN năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 08:23  | Lượt xem: 111
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tai đây .

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018

Ngày đăng 10/12/2018 | 10:14  | Lượt xem: 135
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CCB năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:12  | Lượt xem: 108
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CGC năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:42  | Lượt xem: 118
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội Cựu TNXP năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:40  | Lượt xem: 133
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội NCT năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:38  | Lượt xem: 130
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:32  | Lượt xem: 111
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:30  | Lượt xem: 130
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:57  | Lượt xem: 165
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:56  | Lượt xem: 133
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Học sinh nghèo học giỏi phường Thượng Thanh năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:54  | Lượt xem: 128
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc biểu dương, khen thưởng trong công tác khuyến học, phường Thượng Thanh năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:52  | Lượt xem: 122
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:23  | Lượt xem: 123
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 11:14  | Lượt xem: 195
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018

Ngày đăng 02/08/2018 | 02:47  | Lượt xem: 161
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:27  | Lượt xem: 190
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây