công tác đảng

Đảng ủy Phường Thượng Thanh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020
Ngày đăng 26/11/2020 | 16:15  | Lượt xem: 238

Ngày 26/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2020, trong đó tập trung kiểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2019. Theo báo cáo, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường năm 2020 tiếp tục được đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Đảng ủy luôn kịp thời, nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức nói chuyện thời sự theo quý về tình hình trong nước và quốc tế cho đảng viên. Chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 132%; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 230% kế hoạch giao; Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy trình; Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90,28% (vượt 2,28% so với chỉ tiêu quận giao), tổ dân phố văn hóa đạt 87,5% (vượt 6,5% so với chỉ tiêu quận giao), 100% các tổ dân phố đăng ký tổ dân phố gắn liền với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, số tổ đạt tiêu chí của quận là 05 tổ (tổ 3, 18, 19, 21, 26). Chỉ tiêu giảm nghèo đạt 137,5%, hiện phường không còn hộ nghèo. Vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 104%; quỹ vì người nghèo đạt 117,53%; hiến máu tình nguyện đạt 161%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, không có vụ việc phức tạp, nổi cộm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo; đã kiểm tra chuyên đề đối với 13 chi bộ, giám sát 05 chi bộ và 03 đảng viên vượt 06 tổ chức đảng và 03 đảng viên so với kế hoạch năm. Việc thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2019 cơ bản được đảm bảo.

Trong báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thẳng thắn, nhìn nhận 02 khuyết điểm, hạn chế của năm 2020, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải phắc khắc phục trong năm 2021. Ban Chấp hành thống nhất đề xuất Quận xếp loại: Tập thể Ban Chấp hành Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường chủ trì kiểm điểm BCH

Tiếp đó, 08 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý đã lần lượt trình bày bản tự kiểm điểm của cá nhân để Ban Chấp hành đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp trong hội nghị đều chân thành mang tính xây dựng giúp đồng chí hoàn thiện hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức quân ủy ghi nhận, đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường và từng cá nhân các đồng chí diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được chuẩn bị nghiêm túc theo kế hoạch số 07-KH/QU, ngày 11/11/2020 của Quận ủy. Quá trình kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn góp ý kiến có tính xây dựng và chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành và kiểm điểm của từng cá nhân. Đồng chí yêu cầu tập thể Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí trên cơ sở nội dung kiểm điểm và các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị cần tiếp tục nhìn nhận đánh giá và xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện năm 2021.