công tác đảng

Ban Dân vận Quận ủy khảo sát thực hiện chuyên đề vai trò của tổ dân vận tổ dân phố trong thực hiện QCDC ở cơ sở
Ngày đăng 20/10/2017 | 10:52  | Lượt xem: 443

Sáng ngày 19/7/2017, Ban Dân vận Quận ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện chuyên đề vai trò của tổ dân vận tổ dân phố trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại phường Thượng Thanh

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng khối vận; đồng chí Chủ tịch UBND, UBMTTQ phường; các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó 04 tổ dân vận Tổ dân phố của phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực, trưởng khối vận báo cáo tại hội nghị

Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng khối vận đã báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong những năm qua đặc biệt là năm 2017, công tác phối hợp giữa tổ trưởng dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, đảng viên được chi bộ phân công phụ trách hộ gia đình trong công tác tuyên truyền vận động được kịp thời, tạo được sự đồng bộ, thống nhất chung. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tổ dân phố, các thành viên Tổ dân vận và đảng viên phụ trách hộ gia đình được nâng lên. Các Tổ dân vận tổ dân phố phối hợp các lực lượng đã làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tại tổ dân phố thực hiện QCDC, pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đặc biệt là 06 quy chế dân chủ do quận ban hành. Tổ dân vận đã đổi mới về phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động theo hướng cụ thể hơn, trực tiếp, phù hợp hơn. Các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định nhất là việc giúp cấp ủy, chính quyền tuyên truyền và giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp người dân nâng cao nhận thức, tự giác góp phần đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đồng chí Tổ trưởng tổ dân vận tổ dân phố số 17 phát biểu ý kiến

 

Tại hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu đã làm rõ hơn việc hoạt động, sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ dân vận, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban của Tổ dân vận theo Quy chế hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

 

Đồng chí Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị khảo sát 

Phát biểu tại hội nghị khảo sát, đồng chí Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Đảng ủy, các Tổ dân vận tổ dân phố. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy phường, các Tổ dân vận trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thống nhất hoạt động của Tổ dân vận theo quy chế đã được ban hành. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chỉ tiêu nhiệm vụ của phường; phường tiếp tục quan tâm đến các gương điển hình tiên tiến; MTTQ và các đoàn thể CT-XH cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đặc biệt là việc giám sát.