công tác đảng

Phường Thượng Thanh tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày đăng 09/08/2017 | 11:28  | Lượt xem: 1100

Chiều ngày 08/8/2017, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư chi bộ tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Trong những năm qua công tác cán bộ của phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, phường có 23 cán bộ công chức, 13 người hoạt động không chuyên trách; 16,66% cán bộ có trình độ thạc sỹ, trên 60% cán bộ có trình độ chuyên môn Đại học; 41,66% cán bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý đảng viên và giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được thực hiện tốt. Công tác tổ chức đánh giá công tác cán bộ, công chức hàng tháng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Quận. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách về công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ được cấp ủy và các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc; các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện với nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình.

Tại hội nghị, đã có 04 ý kiến phát biểu tập trung vào công tác đánh giá cán bộ, công chức, công tác bồi dưỡng, công tác quy hoạch, công tác cán bộ ở cấp cơ sở (chi bộ, tổ dân phố)… và đánh giá những kết quả, khó khăn đồng thời đã đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong những năm tiếp theo đó là: Chú trọng nâng cao nhận thức của cả hệ thống trính trị về công tác cán bộ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong các khâu giới thiệu ứng cử; thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Thượng Thanh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), đồng thời đồng chí cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

1. Đảng ủy phường cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo; tích cực thực hiện đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Thực hiện kiểm soát, quan tâm tính chuyên nghiệp trong công việc như việc xây dựng kế hoạch, thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin đặc biệt trong việc ứng xử, giao tiếp với nhân dân.

3. Quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, rà soát lại từng bộ phận, nếu thấy yếu cần tập huấn, bồi dưỡng, những lĩnh vực dễ phát sinh nhạy cảm cần quan tâm, chấn chỉnh kịp thời.

4. Tiếp tục quan tâm đến nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa công tác cán bộ, quy hoạch, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo để Đảng ủy bàn bạc, thảo luận tạo sự thống nhất.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên sâu sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn  Chiến - PBT TT Đảng ủy báo cáo tại hội nghị

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị