Thông tin tuyên truyền

Phường Thượng Thanh tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử
Ngày đăng 09/05/2021 | 22:05  | Lượt xem: 169

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được phường Thượng Thanh quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy, chính quyền phường Thượng Thanh đã bắt tay triển khai ngay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương, đảm bảo các bước theo đúng quy trình Luật định.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo được Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm : ban hành Nghị quyết lãnh đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; xây dựng và ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; thành lập các Tiểu ban tuyên truyền, đảm bảo ANTT, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; các Tiểu ban cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. 12 tổ bầu cử tại 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường cũng đã được thành lập đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội đoàn thể, lồng ghép vào các hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà – PBT, CT UBND quận Long Biên

kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thượng Thanh

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, UBND phường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử phong phú, đa dạng, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi trên toàn phường, đặc biệt việc tổ chức trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, trụ sở UBND phường, các nhà văn hóa các tổ dân phố, các trục đường, các tuyến phố đều được trang trí trang trọng đảm bảo đúng quy định, căng treo 600 cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ và các các loại cờ khác tại các tuyến phố, các điểm bầu cử trên địa bàn phường qua đó đã tạo nên không khí tưng bừng trên địa bàn phường, sẵn sàng chào đón ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trang trí cổng chào tại điểm bỏ phiếu số 4

Ủy ban MTTQ phường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Hội nghị trực tuyến giữa người ứng cử đại biểu HĐND quận với cử tri

phường Thượng Thanh và Việt Hưng

Cổng Thông tin điện tử phường đăng tải 38 tin, bài tuyên truyền, tài liệu giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như :  Thông báo số 09/UBBC-NV của ủy ban bầu cử quận Long Biên, tài liệu hỏi đáp về bầu cử  HĐND các cấp, một số quy định về Luật bầu cử quốc hội và HĐND các cấp, tiêu chuẩn đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND quận, thành phố, hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri, các hoạt động hướng tới ngày bầu cử, công tác đảm bảo ANTT, an toàn phòng chống cháy nổ, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, tuyên truyền về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tuyên truyền đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch

Đài truyền thanh phường đã mở chuyên mục đặc biệt tuyên truyền hàng ngày về công tác bầu cử, nội dung tập trung vào nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống Đài phường hiện có 28 loa phục vụ công tác tuyên truyền, trang thiết bị đài truyền thanh đang được nâng cấp theo kế hoạch của UBND quận. Tính đến nay đài truyền thanh phường đã xây dựng được 52 chương trình phát thanh về bầu cử với tổng số trên 42 giờ phát thanh. Mỗi ngày hai buổi, mỗi buổi 30 phút tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về quyền lợi công dân được phát đều đặn tạo thuận lợi cho người dân trong việc nắm bắt, lựa chọn những người tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ông Phạm Văn Trung, cử tri tổ 11 chia sẻ: “Qua các kênh tuyên truyền trên địa bàn, chúng tôi đã hiểu về ý nghĩa, quyền lợi của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hầu hết người dân đều rất phấn khởi tiếp nhận thông tin và chờ đến ngày bầu cử để bầu ra những người uy tín, đại diện cho cộng đồng”.

Tuyên truyền bầu cử trên hệ thống đài truyền thanh

Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và xe máy tới từng tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường với nội dung mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc bầu cử; các nội dung của luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đoàn cổ động bầu cử của đoàn thanh niên

Trong thời gian từ nay đến ngày 23/5, phường Thượng Thanh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử; chủ động xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, niêm yết danh sách cử tri; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Thượng thanh sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.