Thông tin tuyên truyền

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo
Ngày đăng 13/10/2015 | 14:16  | Lượt xem: 122

Nội dung chi tiết xem tại đây