Thông tin tuyên truyền

Một số giải pháp chủ yếu của chương trình 03-CTr/QU BCH Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:35  | Lượt xem: 144
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số giải pháp chủ yếu của chương trình 01-CTr/QU BCH Đảng bộ Quận khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:32  | Lượt xem: 165
Nội dung chi tiết xem tại đây

Những kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo năm học 2014-2015

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:29  | Lượt xem: 93
Nội dung chi tiết xem tại đây

Vi chất dinh dưỡng - sự cần thiết phải bổ sung

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:24  | Lượt xem: 131
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:19  | Lượt xem: 107
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đẩy mạnh ủng hộ quỹ phòng chống bệnh HIV/AIDS

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:13  | Lượt xem: 105
Nội dung chi tiết xem tại đây

Cô giáo Hồ Thị Hà - Người giáo viên tiêu biểu

Ngày đăng 26/11/2015 | 02:11  | Lượt xem: 127
Nội dung chi tiết xem tại đây

Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 9/11

Ngày đăng 10/11/2015 | 09:00  | Lượt xem: 132
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:57  | Lượt xem: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:54  | Lượt xem: 112
Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài tuyên truyền về PCCC tháng 10/2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 08:52  | Lượt xem: 141
Nội dung chi tiết xem tại đây

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển thành phố đến năm 2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:43  | Lượt xem: 129
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thành tựu quan trọng và bài học kinh nghiệm của Hà Nội sau 30 năm đổi mới

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:41  | Lượt xem: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số giải pháp quan trọng phát triển kinh tế Thành phố giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:39  | Lượt xem: 118
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả sau 9 tháng triển khai thí điểm mô hình hoạt động NHV TDP

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:36  | Lượt xem: 159
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đại hộ Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và định hướng phát triển thủ đô đến năm 2020

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:34  | Lượt xem: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 05/11/2015 | 08:32  | Lượt xem: 118
Nội dung chi tiết xem t ại đây