Thông tin tuyên truyền

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2015

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:42  | Lượt xem: 115
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi Tác hại và các nhận biết

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:39  | Lượt xem: 125
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông tin tuyên truyền về điện hạn nhân đến năm 2020

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:37  | Lượt xem: 128
Nội dung chi tiết xem tại đây

Số hóa truyền hình mặt đất

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:36  | Lượt xem: 134
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lợi ích kinh tế - xã hội của điện hạn nhân

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:28  | Lượt xem: 148
Nội dung chi tiết xem tại đây

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:26  | Lượt xem: 142
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thủ đoạn và tác hại của các hành vi mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:25  | Lượt xem: 127
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:24  | Lượt xem: 120
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân quy định tại luật phòng chống mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:22  | Lượt xem: 151
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chống kỳ thị, phân biệt với nạn nhân của nạn mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:20  | Lượt xem: 174
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:18  | Lượt xem: 128
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quận Long Biên triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:41  | Lượt xem: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:37  | Lượt xem: 210
Nội dung chi tiết xem tại đây

Nhận thức chung về tệ nan ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:24  | Lượt xem: 121
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về nghiện ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:23  | Lượt xem: 122
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:22  | Lượt xem: 177
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số thông tin cơ bản về cai nghiện ma túy

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:19  | Lượt xem: 131
Nội dung chi tiết xem tại đây

Một số điểm mới của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 01/12/2015 | 04:15  | Lượt xem: 143
Nội dung chi tiết xem tại đây