DANH SÁCH TTDP, tpdP nhiệm kỳ 2018-2020

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Tổ dân phố

Số điện thoại

 1.  

Hoàng Văn Khanh

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 01

0913.554.852

 1.  

Phạm Nghiệp Quảng

Tổ phó

0943.708.088

 1.  

Hoàng Văn Thi

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 03

0912.398.365

 1.  

Bùi Thị Khánh

Tổ phó

38.710.423

 1.  

Nguyễn Văn Bình

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 04

0914.608.656

 1.  

Nguyễn Thiết Hả

Tổ phó

0982.714.073

 1.  

Nguyễn Văn Bình

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 05

0936.584.229

 1.  

Nguyễn Văn Cải

Tổ phó

0165.236.2315

 1.  

Phạm Ngọc Vinh

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 06

0986.911.364

 1.  

Nguyễn Thị Tơ

Tổ phó

0936.340.037

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 08

0979.694.739

 1.  

Phạm Thị Thi

Tổ phó

0122.842.8488

 1.  

Nguyễn Văn Nghi

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 09

36.556.526- 0169.874.7492

 1.  

Lê Thị Liên

Tổ phó

38.773.493

 1.  

Trương Quang Vân

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 10

0989.599.930

 1.  

Nguyễn Văn Tiến

Tổ phó

0983.067.655

 1.  

Trịnh Xuân Thái

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 11

01647690951

 1.  

Nguyễn Thị Thủy

Tổ phó

0966.821.439

 1.  

Phạm Văn Trung

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 12

0904.959.724

 1.  

Trịnh Thị Quy

Tổ phó

Không sử dụng

 1.  

Phạm Văn Nhận

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 13

01696208288

 1.  

Nguyễn Ngọc Hùng

Tổ phó

01277.718.823

 1.  

Phạm Quốc Cường

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 14

0976776987

 1.  

Đậu Quang Toàn

Tổ phó

0915.128.565

 1.  

Nguyễn Văn Tẩm

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 15

38.771.962- 0986.822.964

 1.  

Phạm Thị Mức

Tổ phó

0917.623.648

 1.  

Nguyễn Hiền Bình

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 16

0904.399.793

 1.  

Đặng Thị Bẩy

Tổ phó

0169.222.5537

 1.  

Tô Đăng Diện

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 17

0983.603.150

 1.  

Nguyễn Đình Bình

Tổ phó

0912.696.718

 1.  

Nguyễn Quang Toán

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 18

0913.581.284

 1.  

Nguyễn Đình Chấn

Tổ phó

0913.567.206

 1.  

Hoàng Thị Cát

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 19

0163.972.8699

 1.  

Đỗ Thị Hường

Tổ phó

0169.507.2335

 1.  

Nguyễn Quang Chính

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 20

0976.342.832

 1.  

Đoàn Thị Thơm

Tổ phó

0168.577.9833

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 21

0983.737.096

 1.  

Trần Thị Bốn

Tổ phó

 

 1.  

Vương Sỹ Phúc

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 22

0982070784

 1.  

Lê Văn Hào

Tổ phó

0163.965.2135

 1.  

Kiều Thị Chinh

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 23

0166.297.2932

 1.  

Ngô Văn Định

Tổ phó

0987.574.448

 1.  

Kiều Văn Nhuận

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 24

0169.817.5051

 1.  

Nguyễn Hồng Quảng

Tổ phó

0966.221.950

 1.  

Ngô Đức Toàn

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 25

0961.087.146

 1.  

Kiều Thị Bích Nga

Tổ phó

38.273.696

 1.  

Nguyễn Xuân Tấn

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 26

0987.539.488

 1.  

Vũ Thị Vân

Tổ phó

0166.297.0592

 1.  

Mai Đức Thanh

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 28

0168.270.2652

 1.  

Trần Văn Huê

Tổ phó

0987.811.769

 1.  

Vũ Văn Ban

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 29

0904.301.474

 1.  

Trịnh Thị Nhanh

Tổ phó

0124.694.0520

 1.  

Thạch Văn Thiều

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 30

0912.364.698

 1.  

Lâm Văn Miền

Tổ phó

0989.193.168

 1.  

Nguyễn Văn Truyền

Tổ trưởng

Tổ dân phố số 31

0120.816.1558.

 1.  

Đỗ Văn Tỵ

Tổ phó

0984.049.892