Các chi bộ trực thuộc

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Ngọc Rạng

BTCB tổ 1

2

Lê Văn Thu

BTCB tổ 3

3

Đặng Công Đình

BTCB tổ 4

4

Nguyễn Thị Vân

BTCB tổ 6

5

Nguyễn Bính

BTCB tổ 8

6

Ngô Quốc Toản

BTCB tổ 11

7

Phan Thị Nhị

BTCB tổ 13

8

Tô Đăng Diện

BTCB tổ 18

9

Đoàn Thị Chung

BTCB tổ 19

10

Nguyễn Quốc Hoàng

BTCB tổ 20

11

Mạc Thị Huân

BTCB tổ 21

12

Phan Thị Miên

BTCB tổ 22

13

Nguyễn Thị Thanh

BTCB tổ 24

14

Hà Văn Bình

BTCB tổ 26

15

Nguyễn Văn Sáng

BTCB tổ 29

16

Nguyễn Mạnh Hồng

BTCB tổ 30

17

Cao Hồng Hà

CB Quỹ Tín Dụng

18

Nguyễn T. Ngọc Hân

BTCB trường Mầm non Thượng Thanh

19

Nguyễn Thị Quyên

BTCB trường Mầm non Ánh Sao

20

Nguyễn Ngọc Anh

BTCB Mầm non Thượng Thanh

21

Nguyễn Thị Vân

BTCB trường Tiểu học Thượng Thanh

22

Nguyễn Thị Phượng

BTCB Tiểu học Gia Quất

23

Nguyễn Thị Thuý Vân

BTCB trường Tiểu học Thanh Am

24

Trần Thị Thanh Hà

BTCB trường THCS Thanh Am

25

Trần Thị Ngọc Yến

BTCB trường THCS Thượng Thanh

26

Đinh Thị Tâm

BTCB trường
MN tư thực Huệ Minh

27

Nguyễn Đăng Tiến

BTCB Công an phường